5 หน่วยแรงงาน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนและนายอำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี

 

   ๕ หน่วย 'แรงงาน' ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ จังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๓๐ มกราคม ๒๕๖๐นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ จังหวัดกาญจนบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้ ส่วนราชการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เร่งการจัดระเบียบ ในส่วนต่างๆ อาทิโรงแรม ป่าไม้ รวมทั้ง เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานงบประมาณ และ เตรียมความพร้อมรองรับงบประมาณในส่วนของกลุ่มจังหวัดที่จะได้รับการจัดสรรลงมาที่จังหวัดกาญจนบุรี ราว 1 พันล้านบาท