ออกกำลังทุกวันพุธ

    คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันออกกำลังกายตามโปรแกรมการออกกำลังกาย 30 นาที เพื่อผ่อนคลายความเครียดและความเมื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน