โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา กาญจนบุรี

     ฝึกทักษะ “ช่างยนต์” เสริมศักยภาพแรงงาน “เพิ่มงาน เพิ่มรายได้”โครงการแก้ไขปัญหา

สิทธิประกันสังคม

คนที่ขาดส่งประกันสังคม ควรรู้

กระทรวงแรงงานพร้อมใจร่วมพิธี "แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว"

 

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ต.ปากแพรก อ.เมือง กาญจนบุรี

 

จังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี

 

Syndicate content