กาญจนบุรี ขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม

 

มอบเบี้ยเลี้ยงฝึกพัฒนาทักษะฝีมือ "การทำขนม" อำเภอท่าม่วง

พัฒนาทักษะฝีมือช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้

5 หน่วย กระทรวงแรงงานลงพื้นที่ให้บริการชาวปรังเผล

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา

 มาฆบูชา

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา

 มาฆบูชา

จ้างงานเร่งด่วน 'สร้างฝายต้านภัยแล้ง'

พัฒนาทักษะฝีมือ "ช่างไฟฟ้าในอาคาร" ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

Syndicate content