สำนักงานแรงงานกาญจนบุรี ประชุมคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม

 

ภาพข่าว: 

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 2/2562

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 2/2562

แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานกีฬาต้านยาเสพติด

แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กาญจนบุรี ประชุมอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ

กาญจนบุรี บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ

ขอประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ของกระทรวงแรงงาน

QR Code  วีดีทัศน์ผลการดำเนินการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานประจำปี 2562


 

'กาญจนบุรี' รวมพลังกระทรวงแรงงาน สร้างหลักประกัน ม.40

 

 

 

Syndicate content