ประชุมคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทย-เมียนมา

แรงงาน สาธารณสุข เดินหน้าส่งเสริม ชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานประกอบการ

 

เตือน..!!!! นายจ้างรีบพาลูกจ้างต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติกันนะค่ะ

 

ประชุม Video Conference เร่งรัดพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ

 

ร่วมตรวจบูรณาการด้านแรงงาน กิจการโรงงานผลิตปุ๋ย

 

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย

Syndicate content