รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ไตรมาส 2/2561

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ (อำเภอเลาขวัญ)

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ (อำเภอบ่อพลอย)

                                สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ (อำเภอทองผาภูมิ)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี

Syndicate content