ร่วมบูรณาการตรวจเยี่ยมนายจ้างและแรงงานผู้พิการ

ชาวกระทรวงแรงงานกาญจนบุรี ร่วมจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม

 

 

ประชุมอนุกรรมการค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดเคลื่อนที่ อำเภอเลาขวัญ

 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2561

 

Syndicate content