สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติแรงงานจังหวัด

ตำแหน่งงานว่าง

icon
icon

รายงานงบทดลองประจำเดือน

งบทดลองเดือน ตุลาคม 2559    งบทดลองเดือน พฤศจิกายน 2559    งบทดลองเดือน ธันวาคม 2559  

งบทดลองเดือน มกราคม 2560      งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2560     งบทดลองเดือน มีนาคม 2560   

งบทดลองเดือน เมษายน 2560      งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2560     งบทดลองเดือน มิถุนายน 2560

งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2560     งบทดลองเดือน สิงหาคม 2560      งบทดลองเดือน กันยายน 2560